Groepstherapie

Groep ‘Verbinden vanuit vrijheid’

Lukt het je niet jezelf te zijn bij anderen? Pas je je vaak aan, of kies je de weg van de minste weerstand? Voel je je alleen of niet geliefd bij anderen?

 Dan nodigen wij jou van harte uit bij onze groep ‘verbinden vanuit vrijheid’!

Wat doen we?

De avonden beginnen we relaxed met een kop thee of koffie. A.d.h.v. een thema-uitleg zullen we de diepte ingaan via oefeningen en gesprek. 

In deze groepsbijeenkomsten zullen we je aanmoedigen stil te staan bij je gedachten, indrukken en gevoelens om deze vervolgens te verwoorden en toe te staan zonder dat er directe adviezen of oplossingen op tafel worden gelegd door ons als therapeuten. Sterker nog, jij en de groep zelf bepalen in welke richting het proces van de therapie zich ontwikkelt. Binnen een veilige sfeer die we trachten neer te zetten, helpen we je persoonlijk te reageren op elkaar zodat je leert hoe je je op veilige wijze kan verbinden, maar ook je eigen grenzen gaat ervaren en bewaken.

Ervaringsgericht en persoonlijk zijn de sleutelwoorden die deze vorm van therapie zo effectief maakt! Je krijgt inzichten, nieuwe energie en leert je steeds vrijer bewegen binnen een groep!

Onderwerpen die aan bod komen

Leren synchroniseren / Hechting / Trauma / Hechtingsstijlen /  Familiecontacten / Vormgeven van vriendschappen / Leren oefenen met de volledige boodschap/ Wat tijdens de bijeenkomsten naar voren komt

Voor wie?

Groepstherapie kan een mooie aanvulling zijn na of naast individuele therapie.

In de groep kan het geleerde in praktijk worden gebracht. Je gaat als het ware van de veiligheid van individuele therapie naar de veiligheid van een groep verder leren.

De groep is o.a. geschikt voor mensen met: angstklachten, spanningen met collega’s of belangrijke anderen, burn-out, somberheid, onzekerheid, verdriet, identiteitsvragen, eenzaamheid.

De groep zal bestaan uit minimaal 6 en maximaal 8 deelnemers. Bij voldoende aanmeldingen starten we de groep. 

Algemene informatie

Kosten

Groepstherapie wordt door de meeste verzekeraars gedeeltelijk vergoed. Dit omdat de aard van groepstherapie die ik geef sterk gericht is op je individuele behandelpunten.

Wel is het zo dat elke sessie betaald dient te worden, ook bij afwezigheid, welke reden het ook is. Dit om de continuïteit van de groep te waarborgen en de kosten te dekken.  

Locatie en tijd

Hij zal plaatsvinden op donderdagavonden van 19.00 t/m 21.00 op de Spirea 9 te Dordrecht, Medisch Centrum Zuidhoven.

Aanmelding

Als je niet bekend bent bij praktijk Anazoë vind er een intakegesprek plaats. Dat kan telefonisch. In dit gesprek wordt met je doorgesproken of groepstherapie je ook daadwerkelijk verder gaat helpen. Een intakegesprek kost € 25,-

Voor meer informatie mail of bel je ons

Lydia van der Put: contact@praktijk-anazoe.nl – tel. 06-36068816 (na 19.30 uur)

Jaco Heemskerk: info@puur-leven.com – tel. 06-48614332

Wat anderen zeggen over de groeps therapie

|

Toen ik aan de groepstherapie begon twijfelde ik of mijn problematiek ‘zwaar’ genoeg was voor de sessies. Ik vond het erg fijn om een aantal keer te hebben ervaren dat de groep begrip en (h)erkenning gaf voor situaties die ik als erg pijnlijk ervoer in m’n leven. Het was fijn om te zien dat anderen mensen ook worstelen met dingen en dit durfde te laten zien. Dat schepte het gevoel dat je niet alleen bent met je pijn. Tijdens de sessies heb ik troost ontvangen wat mij kracht en moed heeft gegeven.

Ik zou deze groepstherapie aanbevelen aan mensen die behoefte hebben aan (h)erkenning. En eigenlijk aan iedereen omdat er veel respect is en je niet merkt of voelt dat je ‘iets moet doen’ of ‘iets fout hebt gedaan’ De manier waarop Lydia werkt is erg respect-en liefdevol. Je voelt je gezien en gelijkwaardig. Zaken die voor het ondergaan van een therapie waardevolle basis ingrediënten zijn.

Corrie

Share This